TTC AgriS đồng hành cùng dự án phát triển thế hệ tương lai (2024)

TTC AgriS đồng hành cùng dự án phát triển thế hệ tương lai (1) Phó Chủ tịch TTC AgriS – Đặng Huỳnh Ức My chia sẻ về cam kết gia tăng giá trị tuần hoàn gắn liền với trách nhiệm phát triển cộng đồng

Theo biên bản ghi nhớ hợp tác, với mục tiêu giúp các em bảo đảm sức khỏe để yên tâm học tập, TTC AgriS đã đồng hành với dự án 50 công trình cộng đồng trường học tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, TTC AgriS cũng phối hợp với ASIF Foundation và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng về thực hành vệ sinh, phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại cho học sinh giai đoạn 2024-2025.

TTC AgriS đồng hành cùng dự án phát triển thế hệ tương lai (2)

Ông Phạm Lê Minh Khang - Phó chủ tịch hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (bên trái); ông Nguyễn Thanh Ngữ - Tổng Giám đốc TTC AgriS (giữa); ông Nguyễn Văn Thuận - Giám đốc Chương trình, đại diện ASIF Foundation (bên phải) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo cấp cao Tập đoàn TTC, Đại diện Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đại diện ASIF Foundation

Phó Chủ tịch TTC AgriS – bà Đặng Huỳnh Ức My chia sẻ: “Thông qua sự kiện này, TTC AgriS thể hiện tinh thần sẻ chia, đồng hành cùng cuộc sống hạnh phúc của người dân Việt Nam, đặc biệt là sự phát triển của thế hệ tương lai. Mang sứ mệnh của Doanh nghiệp tiên phong kiến tạo nền nông nghiệp Việt Nam phát triển bền vững, TTC AgriS nhận thức sâu sắc tầm ảnh hưởng và sự lớn mạnh của doanh nghiệp phải gắn liền với sự thịnh vượng toàn diện của xã hội. Đứng trước những thách thức toàn cầu ngày một sâu rộng về các vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm, ô nhiễm môi trường, nguồn tài nguyên thiên nhiên cạn kiệt cũng như khủng hoảng lương thực và đặc biệt là các vấn đề sức khỏe công cộng,… TTC AgriS nỗ lực không chỉ duy trì tăng trưởng kinh doanh, mà còn cam kết gia tăng giá trị tuần hoàn cho các bên liên quan, tập trung vào sức khỏe con người và sự thuần khiết của môi trường tự nhiên. Đáp ứng chiến lược phát triển bền vững theo các tiêu chí ESG nhằm hiện thực hóa cam kết phát triển bền vững hướng tới cân bằng hệ sinh thái và môi trường của TTC AgriS’’.

Đến tham dự và chứng kiến Lễ ký kết, Ông Đặng Văn Thành – Chủ tịch Tập đoàn TTC cũng nhấn mạnh mong muốn thông qua dự án này, có thể lan tỏa và kêu gọi cộng đồng nhìn nhận một cách nghiêm túc về những khó khăn mà thế hệ tương lại đang gặp phải, để có những hành động quyết liệt hơn trong việc tạo những điều kiện phát triển tốt nhất cho các cháu.

TTC AgriS đồng hành cùng dự án phát triển thế hệ tương lai (3)

Ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn TTC thông qua dự án kêu gọi cộng đồng cùng chung tay để phát triển thế hệ tương lai

Đại diện của ASIF Foundation và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cũng bày tỏ sự cảm kích trước hành động đầy tính nhân văn của TTC AgriS để hướng đến một xã hội phát triển bền vững, và cam kết đồng hành quyết liệt để sớm mang lại điều kiện tốt nhất cho các em học sinh.

Trên hành trình 55 năm phát triển bền vững, TTC AgriS luôn chú trọng hiện thực hóa các cam kết phát triển bền vững, đặc biệt là trách nhiệm với cộng đồng. Chỉ tính riêng từ thời điểm năm 2020, khi dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp tác động mạnh mẽ đến đời sống của bà con trên khắp mọi miền đất nước, TTC AgriS đã nhanh chóng khởi động chiến dịch “Triệu điều ngọt ngào từ SBT”, triển khai hơn 200 chương trình tài trợ an sinh xã hội trên khắp Việt Nam và tại Lào, Campuchia, góp phần giúp giải quyết những khó khăn cấp bách của bà con trong các giai đoạn giãn cách xã hội. Trong đó, nổi bật là dự án tài trợ cho 50 trẻ em mồ côi do covid-19 đến khi trẻ đủ 18 tuổi.

Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa (TTC AgriS, HOSE: SBT) là Doanh nghiệp nông nghiệp đa quốc gia hàng đầu khu vực, dẫn đầu ngành mía đường Việt Nam với 46% thị phần nội địa, cũng như hiện diện tại trên 50 thị trường xuất khẩu quốc tế. TTC AgriS hiện sở hữu hơn 71.000 ha diện tích vùng nguyên liệu tại 4 nước Việt Nam, Lào, Campuchia và Úc, cùng danh mục sản phẩm đa dạng bao gồm các dòng sản phẩm dinh dưỡng từ thiên nhiên với chuỗi giá trị cây trồng được tối ưu và đầu tư mở rộng (gồm nhóm cây mía, dừa, chuối, gạo,...).

Trên hành trình 55 năm phát triển bền vững, TTC AgriS kiên định với chiến lược kinh doanh "Xanh" cốt lõi vừa làm nền tảng phát triển, vừa là lợi thế cạnh tranh nhằm đảm bảo hiệu quả kinh tế tuần hoàn tích hợp xuyên suốt với các vấn đề ESG và cung cấp cho thị trường các giải pháp năng lượng xanh từ sản xuất sạch. Chủ động chuyển mình tiên phong khai mở dẫn dắt nền kinh tế nông nghiệp bền vững trên nền tảng Mô hình kinh tế nông nghiệp thông minh tích hợp và các thế mạnh cốt lõi về công nghệ, TTC AgriS tập trung phát triển các giải pháp dinh dưỡng có nguồn gốc tự nhiên, đặc biệt là sản phẩm dinh dưỡng từ thực vật (Plant-based), hướng tới tối ưu Chuỗi giá trị thương mại - AgriS Circular Commercial Value Chain trên phạm vi quốc tế. Với định hướng chiến lược phát triển của công ty đến 2025 và tầm nhìn đến 2030, đặc biệt tăng cường sự hiện diện tại thị trường F&B toàn cầu đầy tiềm năng, TTC AgriS đặt mục tiêu doanh thu 60.000 tỷ đồng vào năm 2030. Song song, Công ty cũng đẩy mạnh nỗ lực hiện thực hóa Cam kết phát triển bền vững nhằm cân bằng hệ sinh thái và môi trường, hướng đến Net Zero vào năm 2035, góp phần phát triển kinh tế, xã hội và chia sẻ thành quả với các Bên liên quan thông qua sứ mệnh cung cấp các giải pháp “Dinh dưỡng từ thiên nhiên, nâng tầm nông nghiệp bền vững”, thúc đẩy vị thế nền nông nghiệp quốc gia hiện đại bền vững.

Australasia Social Impact Foundation (ASIF Foundation) là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập vào ngày 14/12/2018 tại bang New South Wales- Australia, có giấy phép hoạt động tại Việt Nam từ năm 2020. Với vai trò là “Quỹ thiện nguyện quốc tế của người Việt”, thông qua những chương trình phát triển cộng đồng và các dự án hỗ trợ các tổ chức xã hội, ASIF Foundation kết nối hiệu quả các nguồn lực xã hội trên khắp thế giới với mong muốn thúc đẩy những cải tiến và góp phần vào tiến trình phát triển bền vững trong các lĩnh vực: y tế và chăm sóc sức khỏe; giáo dục; nước sạch và vệ sinh nhằm nâng cao chất lượng sống của cộng đồng yếu thế.

Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam trên địa bàn TP Hồ Chí Minh. Hiện nay, trước sự phát triển không ngừng của phong trào thanh niên, sinh viên, học sinh của cả nước nói chung và của TP Hồ Chí Minh nói riêng, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hồ Chí Minh vẫn luôn giữ vững và khẳng định tính mặt trận, tính tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên, không ngừng đề ra các giải pháp mới, hiệu quả để đồng hành cùng thanh niên trong lập thân, lập nghiệp, phát triển bản thân và hội nhập quốc tế.

TTC AgriS đồng hành cùng dự án phát triển thế hệ tương lai (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Moshe Kshlerin

Last Updated:

Views: 5638

Rating: 4.7 / 5 (77 voted)

Reviews: 84% of readers found this page helpful

Author information

Name: Moshe Kshlerin

Birthday: 1994-01-25

Address: Suite 609 315 Lupita Unions, Ronnieburgh, MI 62697

Phone: +2424755286529

Job: District Education Designer

Hobby: Yoga, Gunsmithing, Singing, 3D printing, Nordic skating, Soapmaking, Juggling

Introduction: My name is Moshe Kshlerin, I am a gleaming, attractive, outstanding, pleasant, delightful, outstanding, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.